Maker, trainer en consultant in elektromechanische prototyping en nieuwe technieken

Data Analyse

Kracht van data analyse
De kracht van data analyse komt met inzicht in data, verbanden leggen, trends signaleren en onderliggende relaties aantonen.

BotBerg heeft ruim 20 jaar praktische ervaring met het verzamelen van data, het structureren van data, extracten van data uit bestaande system te halen en verschillende databronnen te koppelen. Ervaring is opgedaan in verschillende markten: pharma, automotive, publishing en consumenten electronica. 

Databronnen 
Het uitvoeren van analyses met complexe data verzamelingen kan plaatsvinden vanuit bronnen zoals Google Analytics, Amazon Cloud services, IOT devices, SQL databases, CSV files. Ongefilterde databronnen en databronnen met beperkte documentatie worden aandachtig aan onderzoek onderworpen alvorens datakoppelingen gemaakt worden.

GDPR Regulering
Speciale aandacht gaat uit naar de privacy regulering welke op de databronnen beschikbaar is. De herkomst van data, de condities waaronder de data verzameld is en de mogelijke toepassingen worden geëvalueerd op de daarvoor van toepassing zijnde GDPR (General Data Protection Regulation) regelingen welke in de EU landen gelden.  

Een vrijblijvend gesprek kan verheldering bieden in uw mogelijkheden inzicht te krijgen in uw data.