Maker, trainer en consultant in elektromechanische prototyping en nieuwe technieken

Nieuwsberichten 2021 klik hier voor eerdere nieuweberichten 

Object counter Arduino - feedback via display, audio en LEDs

7 februari 2021


In een recent project is er behoefte aan een custom object counter welke voorzien is van een optische teller-sensor, een up-count en reset button, een LED display om de actuele tellerstand door te geven, een serie LEDs welke interacties aangeven en een audio-alarm om aan te geven wanneer een nieuw vooraf ingesteld aantal behaald is. 

Om dit prototype kostenefficient te ontwikkelen is gebruik gemaakt van het Arduino platform. De benodigde processingkracht is beperkt, er is geen interactie met internet noodzakelijk en input/output triggers kunnen allen op logische TTL niveaus plaatsvinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat bij een behaalde tellerstand een trigger doorgegeven kan worden aan een opvolgend proces waarin een stappenmotor aangestuurd wordt. 

Het resultaat is een kostenefficiënt, betrouwbare teller welke naar wens uitgebreid kan worden. Zodra de eindconfiguratie bepaald is, wordt de teller in een passende behuizing geplaatst en voorzien van connectoren voor praktische montage, gebruik en onderhoud. 

Raspberry Pico - MicroPython 

2 februari 2021


Afgelopen maand heeft Raspberry een nieuwe microprocessor op de markt gebracht, de Raspberry Pico voor onder de € 5. Deze kleine, krachtige uProcessor biedt talloze nieuwe mogelijkheden. Een groot verschil met de Arduino omgeving is dat de Pico ondersteund wordt door Micro Python, de kleine broer van Python. 

Een belangrijke test voor mij is de eenvoud in ondersteuning van NeoPixels en het gebruik van digitale en analoge GPIO poorten. Binnen de Raspberry Pico omgeving is dit een heel toegankelijke omgeving. Met 3 analoge IO poorten, ondersteuning van I2C, SPI en UART lijkt het haast wel een Zwitsers zakmes onder de development boards. 

Het gemak van een development board zoals de Arduino en de kracht en eenvoud van de Python omgeving zoals bij de Raspberry's gaan hier samen in een kostenefficiënt board. Het biedt mij talloze mogelijkheden voor het ontwikkelen van prototypes.


Python Webscraping - Scannen van het aantal views op YouTube met Beautifulsoup BS4

26 januari 2021


Hoe mooi zou het zijn als er een scheepsbel rinkelt bij iedere nieuwe subscriber op een service, of een grote teller welke bij de entree van een pand aangeeft hoeveel nieuwe views of pagina visits er de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Dat wat zich online afspeelt kan verbonden worden met de fysieke wereld, door interactie tussen webpagina's en processoren zoals Raspberry, Arduino, ESP32 of STM32's mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel hierin is het monitoren van variabelen welke op webpagina's getoond worden, zoals bijvoorbeeld het aantal views van een YouTube filmpje, het aantal likes op een Facebook post of het aantal opmerkingen bij bij LinkedIn bericht. Door het inzetten van webscraping is het mogelijk met vaste tijdsintervallen de status van dit soort variabelen op te zoeken en vast te leggen in een logfile. Deze logfile wordt ingezet om vooruitgang of achteruitgang te meten, waardoor er een dataset ontstaat waarmee processors getriggerd kunnen worden. Het real-time aansturen van lampen, alarmbellen, relais, stappenmotoren, servo's en weergave op displays wordt hiermee mogelijk.

In mijn onderstaande proof of concept wordt een lijst van YouTube filmpjes met vaste tijdsintervallen gescand op het aantal views. Hiervan wordt vastgelegd wat de titel, het aantal views en het moment van registratie is. De variabele 'vviews' is numeriek en stuur de GPIO poorten van een Raspberry aan. De resultaten van de scans worden tevens opgeslagen in een CSV file welke bijvoorbeeld in Excel kunnen worden uitgelezen in een dashboard van een BI tool worden weergegeven.

Single Line Art - 3D printen op ABB Robotarm

20 januari 2021


Met mijn recente training op de 3D print ABB Robotarm is er een compleet nieuwe wereld opengegaan. Een wereld waar 3D printen en single line art samenkomen. Op basis van een tekening uit 1 enkele lijn is het mogelijk hier een grote versie van te printen welke als decoratie-object gebruikt kan worden.

De basistekening wordt omgezet naar een vectorfile welke met de juiste dimensies (hoogte en dikte) wordt vertaald naar een svg file. Deze wordt vervolgens in het 3D print voorbewerkingsprogramma omgezet naar een g-codefile. Nadat deze ingelezen is in de software voor de aansturing van de robotarm is het wachten op het resultaat. 

De afmeting van deze 3D printer zijn indrukwekkend groot. En door de grote nozzle 8-12 mm zijn de snelheden om 3D te kunnen printen aanzienlijk. Hiermee is het mogelijk om grote decoratieve objecten te creëren in diverse materialen.  

SMS Messaging vanuit Arduino/ESP32/STM32 compatible omgeving 

11 januari 2021


De afgelopen dagen heb ik een LoRa Hub ontwikkeld. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een rapportage- en management systemen, komt het voor dat er bij het overschrijden van een bepaalde kritische waarde actief gealarmeerd moet worden. Denk hierbij aan een te hoge temperatuur, een te lage waterstand, het breken van glas of het openen van deuren of afgesloten ruimten. Een handig systeem hiervoor is SMS. SMS'jes kunnen immers ontvangen worden op een persoonlijk mobieltje of afgevangen worden door een SMS receiver welke andere processen in gang zet.

Om laagdrempelig de mogelijkheid te hebben om SMS'jes te kunnen versturen heb ik een ESP32/STM32/Arduino compatible omgeving gecreëerd waarmee een SMS message verstuurd kan worden. Belangrijk hierbij is dat de inhoud van de SMS dynamisch opgebouwd kan worden. Zo kan de inhoud aangeven wat de mate van urgentie is, wat de gemeten waarde is, de hoeveelste melding het is en vanuit welke GPS coördinaat de melding plaatsvindt. 

Wanneer van toepassing, kan de SMS messaging plaatsvinden vanuit een batterij gevoede omgeving. In slaap-modus is een verbruik van 1.0mA haalbaar. En door slim koppelen aan deep-sleep mode is een verbruik van zelfs de onder 200µA mogelijk. Dit biedt talloze mogelijkheden voor een off-the-grid alarm messaging. 

3D Print autodeur 90x60cm voor NEKAF legerjeep met ABB robotarm

8 januari 2021


Samen met mijn broer bezit ik een ruim 60 jaar oude NEKAF legerjeep. Deze jeep is standaard niet voorzien van deuren. Jaren geleden hebben we hiervoor houten deuren gemaakt maar de tand des tijds vraagt om een upgrade. Met de beschikking over een grote 3D printer bij de Spark Makers Zone, kwam de mogelijkheid tot voor een robuuste 3D geprinte versie binnen handbereik. 

Nadat ik vanuit een overtrekmodel een een 3D tekening had gemaakt, is deze na het slicen voorbewerkt in RoboDK. Vervolgens is dit ontwerp op de ABB robotarm uitgeprint in zowel een bestuurder- als een bijrijder versie met een formaat van 90 x 60 cm. Het resultaat mag er zijn. En de CEAD polypropylene 30% glass fiber met UV stabilizer blijkt uitermate stevig materiaal. 

 

ESP32 LORA Controller board - Long Range, Low Power - sensor management en rapportage

6 januari 2021


De afgelopen twee weken heb ik een LoRa prototype ontwikkeld waarmee op afstand monitoring plaatsvindt van een agriculture environment. LoRa is een techniek waarbij Long Range, Low Power gecombineerd wordt en waarbij over langere afstanden kleine pakketjes informatie overgedragen kunnen worden. Hiermee is het mogelijk sensors voor vochtigheid, temperatuur, waterstand, CO2 uitstoot op verschillende locaties te plaatsen en centraal inzicht te houden met een management dashboard.

Door gebruik te maken van LoRa kunnen sensors meerdere jaren informatie versturen vanuit een enkele batterij. Door gebruik te maken van zonnepanelen is het mogelijk om een off-the-grid installatie te ontwikkelen waarbij bewatering automatisch en gecontroleerd plaatsvindt en waarbij kritische waarden als vochtigheid, temperatuur continue gerapporteerd worden. 

Gebruik makend van het ESP32 platform is connectiviteit naar sensors vrijwel onbeperkt. Geïmplementeerde algoritmen activeren waterpompen, richten de zonnepalen voor een optimale opbrengst. En indien noodzakelijk wordt een SMS verstuurd zodat er op afstand ingegrepen kan worden. 


 

Voor nieuwsberichten uit 2020

1 januari 2020 - 31 december 2020


Klik hier